Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

11.06.2018 г.

- част от Цветен квартал в района на улици: "Лотос", "Кокиче", "Ружа" от 20 ч. до около 24 ч. полунощ