Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

31.05.2018 г.

Поради авария абонатите на с.Гроздьово - бул."Ленин" от 14.30ч. до 18.00ч.