Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

30.05.2018 г.

Поради авария абонатите на гр.Д.чифлик - центъра от 09.00ч. до 14.00ч.