Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

16.05.2018 г.

-висока зона на кв. "Виница" от 16:30 часа до около 19 часа.