Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

16.05.2018 г.

- абонатите в карето : бул."8-ми Приморски полк" улиците "Студентска" ,"Мир" и "Д-р Анастасия Железкова" от 9:30 часа до около 13 часа.