Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

15.05.2018 г.

- абонатите около бившето читалище "Маяковски" от 10 ч. до около 16 ч.;