Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

15.05.2018 г.

- кв."Младост" абонатите от бл.152 до бл.155 от 9.30 ч. до около 14 ч. ;