Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.05.2018 г.

- с. Припек и с. Слънчево до около 22 часа