Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

25.04.2018 г.

-абонатите от с.Дюлино от 11,00ч. до отстраняване на аварията - поради авария на помпен агрегат във ВПС Дюлино.