Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

25.04.2018 г.

 абонатите от гр.Долни чифлик от 10,30ч. до отстраняване на аварията(до около 16,00ч).