Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

17.04.2018 г.

- района между ул."Кракра", ул."Тодор Влайков", ул."Пробуда" и ул."Княз Черкаски" от 9.30 ч. до около 16 ч.

- района около ул."Княз Черкаски" и ул."Самарско знаме" от 9.30 ч. до около 20 ч.