Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

16.04.2018 г.

- абонатите от с. Звездица от 10 ч до около 15 ч.