Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

16.04.2018 г.

- абонатите по ул."Д-р Басанович" от 9 часа до около 16  часа .