Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.04.2018 г.

- абонатите в карето между бул."Чаталджа" , бул."8-ми Приморски полк", бул."Цар Освободител" и ул."Генерал Колев" от 19 ч. до около 24 ч.