Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат

14.04.2018 г.

гр.Бяла - гръцка махала от 15.00ч. до 19.00ч.