Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.04.2018 г.

-поради предизвикана авария от фирма Хидрострой - бул. "Ян Палах" абонатите около "ХЕИ" до около 17 часа