Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

11.04.2018 г.

Поради промивка на аводоем с.Царевци, може да бъде спряно водоподаването в с.Царевци от 09.00ч. до 17.00ч.