Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Авария на водопровод в гр.Провадия

03.04.2018 г.

Днес,03.04.2018г. от 10.00ч. до 13.00ч. вода няма да имат: ул."Ц.Церковски",ул."Камчия",ПСОВ - Провадия, Проватсол.