Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

19.03.2018 г.

-ж.к."Младост" бл.149 ; бл.150  и бл.152 от 10 ч. до около 15 ч.