Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.03.2018 г.

- абонатите в района на ул."Джеимс Баучер" и читалище Отец Паисий /Маяковски/ от 14 до около 17 часа.