Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.03.2018 г.

с.Царевци от 09.00ч. до отстраняване на аварията.