Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.03.2018 г.

- поради реконструкция на бул."Приморски"от фирма Инжстрой  абонатите в карето между бул."8-ми Приморски полк", бул."Цар Освободител", бул."Приморски" , бул."Сливница" и част от Приморски парк  от 9 до около 21 ч ; /при възникнали усложнения водоподаването ще бъде възстановено около 24 ч./

- абонатите от ул."Свобода" и част от ул."Капитан Райчо" от 10 до около 16 часа.