Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

13.03.2018 г.

-  абонатите в карето между бул."8-ми Приморски полк" , ул."Капитан Рончевски" , ул."Васил Друмев" и бул."Чаталджа" от 13.30 до около 18 часа.