Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.03.2018 г.

- абонатите от кв."Виница"-север /местност Розмарин/ от 10 до около 18 часа.