Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

13.03.2018 г.

- абонатите от бл.136 до бл.163 в кв."Младост" от 9.30 до около 14 часа.