Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.03.2018 г.

- абонатите от кв."Аспарухово" в района на ул."Моряшка , бул."Народни Будители" , ул."Мара Тасева" ,бул."1-ви Май" и местност Вилите   до около 24 часа. Осигурена е водоноска до Онкологична болница.

Аварията е отстранена и са взети контролни проби за доказване възстановеното качество на питейната вода, след извършена промивка и дезинфекция на водопровода.