Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

15.02.2018 г.

абонатите от гр.Д.чифлик от 08.30ч. до отстраняване на аварията