Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

14.02.2018 г.

- абонатите в карето между ул."Капитан Рончевски", ул."Феликс Каниц" , бул."Чаталджа" и бул."8-ми Приморски полк" до около 15.30 ч.

Аварията е отстранена и са взети контролни проби за доказване възстановеното качество на питейната вода, след извършена промивка и дезинфекция на водопровода.