Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.02.2018 г.

-кв."Аспарухово"  района около улиците "Белгород";"Ростов";"Орел";"Перикоп";"Гривица" и част от "Народни будители" от 19 ч . до около 24 ч.