Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.02.2018 г.

-абонатите от ул."Тунджа", ул."Искър" и ул."Перник" в кв. "Аспарухово" от 9 до около 15 ч.