Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

13.02.2018 г.

- поради авария на Енерго Про /съборен ел. стълб/ е прекъснато електрозахранването на ПС Изворско 1. Без вода до отстраняване на аварията ще бъдат с.Въглен ,с.Яребична ,Аксаковска панорама и местност Планова .