Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

12.02.2018 г.

- местност Вилите и ул."Георги Стаматов" от 19 ч. до около 24 ч. полунощ.