Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

11.01.2018 г.

-района около улиците "Капитан Райчо";"Княз Черказки" и "Свобода" от 10 ч. до около 17 ч.