Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

11.01.2018 г.

-кв."Галата" от 9 ч. до около 14 ч.