Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат

11.10.2017 г.

гр.Бяла - кв."Гръцката махала" от 08.00ч. до 12.00ч.