Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

12.09.2017 г.

- абонатите от карето между ул."Марагидик", ул."Дедеагач", ул."Камчия" и ул."Чонгора" от 10.30 ч. до около 15 ч.