Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

12.09.2017 г.

- абонатите на част от местност Евксиноград от 9 ч. до около 14 ч.