Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

12.09.2017 г.

- абонатите от карето между бул."Христо Ботев",ул." Кракра", ул"Георги Бенковски" и ул."Доктор Пискюлиев" от 9 ч. до около 15 ч.

- абонатите от ул"Яребична" от 9 ч. до около 15 ч.