Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:

11.09.2017 г.

- абонатите от карето между бул."Христо Ботев", ул."Доктор Пискюлиев", ул."Парижка Комуна" , ул."Кракра" и кв."Погребите" от 10 ч. до около 14 ч.

-района между улиците "Русе";"Преслав";"Ал.Дякович" и "Девня" от 10 ч. до около 15 ч.