Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат

31.08.2017 г.

гр.Долни чифлик - ул."23-ти септември", ул."Камчия", ул."Лонгоз", ул."3-ти март", ул."Ботевска" от 09.00ч. до отстраняване на аварията.