Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат

24.08.2017 г.

гр.Бяла, ул."Трифон Милушев"- цветния квартал от 8.30ч. до 17.00ч.