Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

09.01.2017 г.

-района между бул."В.Левски";бул."Осми Приморски полк" и ул."Царевец" от 10 ч. до около 16 ч.

-района около басейна на Морска гара от 15 ч. до около 17 ч.