Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

03.01.2017 г.

-местност Ракитника до около 15 ч.

-района от стадион "Варна" ;ж.к."Бриз";м-ст Св.Никола  до м-ст Горчивата чешма от 9 ч. до около 16 ч.

-местност Малко Ю от 9 ч. до около 15 ч.

-местност Пчелина от 9 ч. до около 13 ч.