Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Без вода днес ще бъдат:/

02.01.2017 г.

- абонатите заключени между бул."Цар Освободител" , ул."Оборище" , бул."Владислав Варненчик" и ул."Отец Паисий" от 9 ч. до около 16 ч.;

- местност Добрева чешма от 14.30 ч. до около 18.30 ч.;