Провери своята сметка Начини и места за плащане Известия за спиране на вода

Съобщения за аварии

Без вода днес ще бъдат:

13.03.2018 г.
- абонатите от бл.136 до бл.163 в кв."Младост" от 9.30 до около 14 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

13.03.2018 г.
- абонатите от кв."Аспарухово" в района на ул."Моряшка , бул."Народни Будители" , ул."Мара Тасева" ,бул."1-ви Май" и местност Вилите   до около 24 часа. Осигурена е водоноска до Онкологична болница. Аварията е отстранена и са взети контролни проби за доказване възстановеното качество на питейната вода, след извършена промивка и дезинфекция на водопровода. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

12.03.2018 г.
-кв."Аспарухово" района около улиците "Манастирска";"Нарва" и "Перекоп" от 14 ч. до около 17 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

12.03.2018 г.
-района между бул."Цар  Освободител" ; ул."Отец Паисий" ;бул."Сливница" и ул."Струга" от 12 ч. до около 17 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

12.03.2018 г.
-висока зона на кв."Владиславово" над бул."Света Елена" ; местностите Ментеше и Балъм дере  от 11 ч. до около 15 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

12.03.2018 г.
-местност Зеленика до около 17 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

12.03.2018 г.
-Поради реконструкция на водопровод от фирма "Хидрострой" - бул."Вл.Варненчик" блоковете 115 ; 121 ; 131 и 133  от 9 ч. до около 16 ч. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

11.03.2018 г.
- абонатите по и около ул."Керч" в кв."Аспарухово"  от  20  часа до 24  часа . ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.03.2018 г.
- абонатите от ниска зона кв."Виница" и част от местност Малко Ю от 11.30 до около 15 часа. ... прочети още

Без вода днес ще бъдат:

10.03.2018 г.
-   -абонатите от местности Карантината и Вилите от 8 до около 15 часа.  ... прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11